Slovenský kroj - Kysucký ženský kroj
Slovenské kroje - mužský goralský kroj

Slovenský kroj – posolstvo našich predkov.

História krojov na Slovensku - šitie krojov

To, čo sa nám zachovalo z tradičného oblečenia do súčasného obdobia, je výsledkom dlhodobého vývoja.

Pôvodný odev plnil len ochrannú funkciu. V priebehu stáročí sa menil v závislosti od charakteru zamestnania, spôsobu života a estetického cítenia ľudí.

Ľudové oblečenie bolo časom doplnené o príležitostné odevy - sviatočné a obradové.

Od konca 17. storočia sa pri zdobení začala používať aj výšivka. Rozvojom priemyslu a obchodu sa v 18. storočí zvýšila dostupnosť farebných vyšivacích nití - bavlnených, ale aj hodvábnych.

Územné členenie a ľudový kroj.

Územím Slovenska prechádza rozhranie dvoch kultúrnych oblastí Európy - nížinnej Panónskej panvy a horskej oblasti Karpát. Preto sa základné typy slovenského ľudového odevu v posledných dvoch storočiach sformovali do charakteristických celkov - nížinnej a horskej oblasti.

Medzi oboma oblasťami neexistuje jednoznačná hranica. Nížinnú oblasť spája široké pásmo prechodných foriem kultúry juhovýchodnej Moravy, východného Rakúska, Maďarska, bývalej severnej Juhoslávie a západného Rumunska. Horskú oblasť spája Slovensko s odevom severovýchodnej Moravy, južného Poľska, západnej Ukrajiny a severného a východného Rumunska. V celom komplexe do popredia vystupujú spoločné karpatské prvky.

Sviatočný kroj.

Kroje ( tak ako ich poznáme dnes) možno prirovnať k sviatočným ľudovým odevom z 19. storočia. Skladajú sa z rovnakých odevných súčastí ako pracovné odevy, ale sú obohatené rôznymi doplnkami a zdobením.

Národný odev a národný kroj.

Termíny "národný odev a národný kroj" sa pre ľudové oblečenie vo funkcii scénického odevu začali používať až koncom 19. storočia. Krátko po 2.svetovej vojne vznikla potreba ušiť odevy pre ľudové umelecké kolektívy a folklórne súbory ( v snahe o zachovanie kultúrnych tradícií ) . Garantom mapovania ľudových odevov na Slovensku bol Etnografický ústav Slovenského národného múzea a výrobcom krojov sa stal ÚĽUV (Ústredie ľudovej umeleckej výroby). Vznikali celé kolekcie odevov určené pre javiskové scénické predstavenia, ktoré prevzali názov "ľudový kroj".


Warning: include(sk/incclr/kroje_slovenska.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/oa004500/kroj/index.php on line 83

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'sk/incclr/kroje_slovenska.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear/') in /home/oa004500/kroj/index.php on line 83

Warning: include(sk/incclr/kroje_kysuce.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/oa004500/kroj/index.php on line 84

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'sk/incclr/kroje_kysuce.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear/') in /home/oa004500/kroj/index.php on line 84

Warning: include(sk/incclr/kroje_sucasti_zeny.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/oa004500/kroj/index.php on line 85

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'sk/incclr/kroje_sucasti_zeny.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear/') in /home/oa004500/kroj/index.php on line 85

Warning: include(sk/incclr/kroje_sucasti_muzi.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/oa004500/kroj/index.php on line 86

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'sk/incclr/kroje_sucasti_muzi.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear/') in /home/oa004500/kroj/index.php on line 86

 

VyKroj sa z davu !

Slovenský kroj - vyšívaná košeľa

VyKroj sa z davu !

Ste pripravený obliekať si národný kroj ?
Vaše prednosti a predpoklady na nosenie kroja :
 • Poznáte svojich priamych predkov? Viete, kam siahajú korene vášho rodostromu... ?
  Tak máte svoju minulosť.
 • Dokážete v kroji hrdo vstúpiť do spoločnosti a bez bázne odhaliť svoju podstatu ?
  Ste silná, vyrovnaná osobnosť.
 • Odlišujete storočiami preverenú estetiku ľudového kroja od „moderných odevov“ (s motívom „mickey mouse“)? Tak máte ustálený vkus.
 • Ste občanom európskej únie. Napriek tomu ste nezmenili svoju národnosť.
  ..lebo viete kto ste..
Kedy a kam v kroji :
 • rodinné oslavy, svadby, krstiny, okrúhle narodeniny...
 • tradičné sviatky a obrady: návšteva Mikuláša, Vianoce, fašiang, Veľkonočná šibačka, stavanie mája, svätojánska noc...
 • spoločenské udalosti: hodové slávnosti, folklórne festivaly, komunitné zábavy, večierky a plesy...
 • multinárodné stretnutia, medzinárodné športové podujatia...