Slovenské kroje na predaj

Slovenské kroje

výroba a predaj krojov

Slovenské kroje

Takto nazývané modifikácie kabátikov a blúzok sa pod vplyvom módy druhej polovice 19. storočia začleňovali s približne tridsaťročným oneskorením, v prvej polovici 20. storočia, do ľudového ženského vrchného odevu remeselníckych a vinohradnícko-roľníckych vrstiev mesta Skalice, tvoriacej centrum hraničného záhorského regiónu s Moravou a Rakúskom.

Už koncom 19. storočia bol pre ľudové vrstvy čoraz dostupnejší širší sortiment látok. V roku 1868 si už aj niektorí skalickí krajčíri obstarali prvé šijacie stroje. Orientácia učňov krajčírskeho remesla a dievčat zo Záhoria slúžiacich vo Viedni umožňovali pomerne rýchlu informovanosť domáceho prostredia o technických a módnych novinkách.

Postupná emancipácia žien aj v našom prostredí, ich zapájanie sa do hospodárskeho a spoločenského života, ako aj cestovanie dopravnými prostriedkami viedli k čoraz väčšiemu zjednodušovaniu odevu, ktorý smeroval k anglickej móde kostýmu. Pestovanie svojrázu (tradícií) sa na odevných súčiastkach remeselníckych a roľníckych žien neprejavilo. Práve naopak, v strihovom riešení a výzdobných prvkoch kacabajok, korduliek a jupiek sa zračia trendy a tendencie metropol európskej módy vo vlastnom pretlmočení.

Kabátiky a blúzky v strihovom riešení zodpovedajú módnym trendom druhej polovice 19. storočia, teda zaostávajú za súčasnou módnou líniou, no v riešení výzdoby sa prispôsobujú aktuálnym novinkám a využívajú možnosti, ktoré ponúka strojová výroba a obchod. Táto disproporcia bola daná konzervatívnym tvarom objemnej krojovej sukne, ktorá si vyžadovala primeraný strih vrchného dielu ošatenia, aby sa navzájom nerušili. Naopak, výzdoba nebola taká viazaná na siluetu a tvar, a tak tradičné drahé pozamentierske výrobky, ktorých aplikácia bola doménou pánskych krajčírov, nahradili na kabátikoch a jupkách remeselníckych a sedliackych žien nové strojovo vyrábané ozdobné prvky, hlavne krajky a čipky, s ktorými pracovali mestské dámske, ale i ľudové krajčírky.

Ako sa ukazuje, kacabajky, kordulky a jupky sú aj v súčasnosti z hľadiska strihu atraktívne a vo výzdobe poskytujú pomerne veľké možnosti uplatnenia vlastnej kreativity. Ako praktický príklad môžeme uviesť voľbu členiek skalického Dámskeho klubu Harmónia, ktoré si na vystúpenia dali ušiť k čiernej sukni tzv. satlovú jupku podľa tradičného strihu a zdobenia.

Autor
Mária Zajíčková
Text prevzatý z publikácie:
ČASOPIS RUD Remeslo-Umenie-Dizajn - ROČNÍK 2008/02,
Vydavateľ: ÚľUV Bratislava

História krojov na Slovensku - šitie krojov

To, čo sa nám zachovalo z tradičného oblečenia do súčasného obdobia, je výsledkom dlhodobého vývoja.

Pôvodný odev plnil len ochrannú funkciu. V priebehu stáročí sa menil v závislosti od charakteru zamestnania, spôsobu života a estetického cítenia ľudí.

Ľudové oblečenie bolo časom doplnené o príležitostné odevy - sviatočné a obradové.

Od konca 17. storočia sa pri zdobení začala používať aj výšivka. Rozvojom priemyslu a obchodu sa v 18. storočí zvýšila dostupnosť farebných vyšivacích nití - bavlnených, ale aj hodvábnych.

Územné členenie a ľudový kroj.

Územím Slovenska prechádza rozhranie dvoch kultúrnych oblastí Európy - nížinnej Panónskej panvy a horskej oblasti Karpát. Preto sa základné typy slovenského ľudového odevu v posledných dvoch storočiach sformovali do charakteristických celkov - nížinnej a horskej oblasti.

Medzi oboma oblasťami neexistuje jednoznačná hranica. Nížinnú oblasť spája široké pásmo prechodných foriem kultúry juhovýchodnej Moravy, východného Rakúska, Maďarska, bývalej severnej Juhoslávie a západného Rumunska. Horskú oblasť spája Slovensko s odevom severovýchodnej Moravy, južného Poľska, západnej Ukrajiny a severného a východného Rumunska. V celom komplexe do popredia vystupujú spoločné karpatské prvky.

Sviatočný kroj.

Kroje ( tak ako ich poznáme dnes) možno prirovnať k sviatočným ľudovým odevom z 19. storočia. Skladajú sa z rovnakých odevných súčastí ako pracovné odevy, ale sú obohatené rôznymi doplnkami a zdobením.

Národný odev a národný kroj.

Termíny "národný odev a národný kroj" sa pre ľudové oblečenie vo funkcii scénického odevu začali používať až koncom 19. storočia. Krátko po 2.svetovej vojne vznikla potreba ušiť odevy pre ľudové umelecké kolektívy a folklórne súbory ( v snahe o zachovanie kultúrnych tradícií ) . Garantom mapovania ľudových odevov na Slovensku bol Etnografický ústav Slovenského národného múzea a výrobcom krojov sa stal ÚĽUV (Ústredie ľudovej umeleckej výroby). Vznikali celé kolekcie odevov určené pre javiskové scénické predstavenia, ktoré prevzali názov "ľudový kroj".

Kroje Slovenska - šitie krojov.

Záhorácky kroj ,
Myjavský kroj ,
Ponitrie ,
Tekovský kroj ,
Kysucký kroj na predaj,
Oravský kroj na predaj,
Kroje Turiec ,
Liptovský kroj na predaj,
Detviansky kroj a kroj Detva na predaj,
Horehronský kroj ,
Hontianské kroje ,
Novohradský kroj ,
Gemerský kroj ,
Spišský kroj ,
Šarišké kroje ,
Zemplínske kroje, slovensky kroj,
slovenske kroje,
Slovak folk costumes.

kroje na Záhorí ,
kroje na Myjave ,
kroje na Ponitrí ,
kroje na Tekove ,
kroje na Kysuciach ,
kroje na Orave na predaj,
kroje na Turci ,
kroje na Liptove na predaj,
kroje na Detve na predaj,
kroje na Horehroní ,
kroje na Hontiansku ,
kroje na Novohrade ,
kroje na predaj Gemere ,
kroje na Spiši ,
kroje na Šariši kroje ,
kroje na Zemplíne,
kroje na helpe,
kroje na východnom slovensku,
kroje na západnom slovensku,
kroje na strednom slovensku.

kroj Záhorie ,
kroj Myjava ,
kroj Ponitrie ,
kroj Tekov ,
kroj Kysuce na predaj,
kroj Orava na predaj,
kroj Turiec ,
kroj Liptov na predaj,
kroj na predaj Detva ,
kroj Horehronie ,
kroj na predaj Hontiansko ,
kroj Novohrade ,
kroj Gemer ,
kroj na predaj Spiš ,
kroj Šariš ,
kroj Zemplín.
kroj heľpa,
Slovenský kroj,
Slovenské kroje.

Kroje strihy, kroje cena .

kroje rukávce cena oplecko strihy,
lajblík cena živôtik strihy brusliak,
kroje brušľak cena kamizol strihy kroje,
chološne kroje cena nohavice strihy na portki,
krojové opasky cena krojov,
krojový klobúk cena klobúkov,
krpce cena.

Kroje na predaj.

rukávce oplecko na predaj,
lajblík živôtik na predaj,
brušľak kamizol na predaj,
chološne nohavice na predaj,
krojové opasky na predaj,
krojový klobúk na predaj,
krpce na predaj, slovensky kroj,
slovenske kroje,
Slovak folk costumes.

Kroj na svadbu ,
Kroj na predaj ,
Kroj na mieru ,
Kroj na pozicanie ,
kroj na oktoberfest ,
kroj na redovy košice ,
kroj na slovensku,
Slovenský kroj,
Slovenské kroje.

Ľudový kroj, ľudový odev, slovenské kroje, Kacabajky, kordulky, jupky